نمایش 1 - 2 از 2
جشنواره فرهنگی دانشجویی قوم لر, خبرلنده ,فرهنگ ,قوم لر ,خرده فرهنگ های ملی, پوشش لباس, غذاهای سنتی
با حضور نخبگان و چهره های شاخص قوم لر برگزار خواهدشد:
جشنواره فرهنگی دانشجویی قوم لر به همت جمعی از نخبگان و چهره های شاخص دانشگاهی قوم لر از 12 استان کشور در تهران برگزار خواهدشد.
کارشناس مسائل خاورمیانه
کارشناس مسائل خاورمیانه:
کارشناس مسائل خاورمیانه گفت: الهادی تنها عروسک خیمه شب بازی حامیان تروریسم در منطقه است تا زمینه های مداخله نظامی در یمن را آماده کند.