آخرین اخبار

11. آذر 1393 - 23:18
نامناسب بودن ورودي ادارات و بانك هاي شهر لنده جهت تردد معلولان +تصاوير
خبرلنده گزارش مي دهد:
نامناسب بودن ورودي ادارات و بانك هاي شهر لنده جهت تردد معلولان +تصاوير
نویسنده: 
سيد اسماعيل ميري
بررسي مشكلات معلولان و تحمل سختي ها و مشقت هاي آنان در محيط خانه و جامعه آن قدر زياد است كه بازگويي آن نيازمند ساعت ها بحث و گفت و گو است كه طي چندين مصاحبه مهمترين مشكل معلولان از زبان تعدادي از آنان خروج از منزل را به واسطه نامناسب بودن فضاي مبلمان شهري و ورودي ادارات و بانك هاي شهرستان لنده را بزرگترين معضل بيان كردند.

به گزارش پايگاه خبري تحليلي خبرلنده ، بررسي مشكلات معلولان و تحمل سختي ها و مشقت هاي آنان در محيط خانه و جامعه آن قدر زياد است كه بازگويي آن نيازمند ساعت ها بحث و گفت و گو است، روز جهاني معلولان بهانه اي شد تا با چندين تن از اين عزيزان مصاحبه اي داشته باشيم و مهمترين مشكل معلولان از زبان خود آنان در هنگام خروج از منزل به واسطه نامناسب بودن فضاي مبلمان شهري و ورودي ادارات و بانك هاي شهرستان لنده را بزرگترين معضل بيان كردند.

براي اثبات ادعاي اين عزيزان سري به چند اداره و بانك در سطح شهرلنده زده ايم تا از نزديك مشكل اصلي آنان را بررسي كنيم .

ابتدا به بانك هاي صادرات ، بانك ملي ، بانك كشاورزي ، بانك انصار سري زديم كه متاسفانه به جز بانك كشاورزي و ملي هيچ گونه رمپي براي گذر معلولان ايجاد نكرده بودند كه همين مسئله باعث ناراحتي ما شده و ادعاي معلولين عزيز را به حقيقت نزديكتر كرده است.

در ادامه مصمم تر از قبل  سري به ادارات شهرستان لنده زديم كه متاسفانه برخي از اين ادارات نيز هيچ گونه رمپي براي تردد ارباب رجوع هاي معلول و جانباز ايجاد نكرده بودند كه واقعاً جاي بسي تاسف داشت كه حقوق اين قشر آسيب ديده اجتماعي اين چنين ناديده گرفته شده است.

به هرحال لازم است اداره بهزيستي شهرستان لنده و بنياد شهيد و امورايثارگران شهرستان لنده بعنوان متوليان حوزه معلولان و جانبازان با تشكيل جلسه اي پيرامون حل مشكلات مبلمان شهري و فضاي ورودي ادارات شهرستان با مسئولين اين ادارات جلسه اي داشته باشند و آنان را مكلف به اجراي رمپ ويژه معلولان و جانبازان در ورودي ادارات خود نمايند.

البته نبايد توانمندي هاي اين عزيزان را فراموش كرد چرا كه معلوليت هيچ گاه منحصر به محدوديت نخواهد شد.

گزارش و عكس: سيد اسماعيل ميري

انتهاي پيام/م75

تصاویر تکمیلی: 
نامناسب بودن ورودي ادارات و بانك هاي شهر لنده جهت تردد معلولان +تصاوير
نامناسب بودن ورودي ادارات و بانك هاي شهر لنده جهت تردد معلولان +تصاوير
نامناسب بودن ورودي ادارات و بانك هاي شهر لنده جهت تردد معلولان +تصاوير
نامناسب بودن ورودي ادارات و بانك هاي شهر لنده جهت تردد معلولان +تصاوير
نامناسب بودن ورودي ادارات و بانك هاي شهر لنده جهت تردد معلولان +تصاوير
نامناسب بودن ورودي ادارات و بانك هاي شهر لنده جهت تردد معلولان +تصاوير
نامناسب بودن ورودي ادارات و بانك هاي شهر لنده جهت تردد معلولان +تصاوير
نامناسب بودن ورودي ادارات و بانك هاي شهر لنده جهت تردد معلولان +تصاوير
نامناسب بودن ورودي ادارات و بانك هاي شهر لنده جهت تردد معلولان +تصاوير
نامناسب بودن ورودي ادارات و بانك هاي شهر لنده جهت تردد معلولان +تصاوير
نامناسب بودن ورودي ادارات و بانك هاي شهر لنده جهت تردد معلولان +تصاوير
نامناسب بودن ورودي ادارات و بانك هاي شهر لنده جهت تردد معلولان +تصاوير
نامناسب بودن ورودي ادارات و بانك هاي شهر لنده جهت تردد معلولان +تصاوير
نامناسب بودن ورودي ادارات و بانك هاي شهر لنده جهت تردد معلولان +تصاوير
نامناسب بودن ورودي ادارات و بانك هاي شهر لنده جهت تردد معلولان +تصاوير
نامناسب بودن ورودي ادارات و بانك هاي شهر لنده جهت تردد معلولان +تصاوير
نامناسب بودن ورودي ادارات و بانك هاي شهر لنده جهت تردد معلولان +تصاوير

نظرات کاربران

http://khabarlendeh.ir
https://eitaa.com/khabarlendehe
http://sapp.ir/khabarlendeh
http://khabarlendeh.ir/news/83674/%D8%A7%D9%88%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%B4%D8%B1%D8%B9%DB%8C-%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%87