آخرین اخبار

11. آذر 1400 - 10:16
همزمان با سراسر کشور، پویش مردمی احیای "جنگل‌های زاگرس" در منطقه "کوه سیاه " لنده اجرا شد.

به گزارش خبرلنده، امروز پویش مردمی بذرکاری برای احیای "جنگل‌های زاگرس" در 25هکتار از جنگل های کوه سیاه لنده با حضور سازمان های مردم نهاد، انجمن های دوستدار محیط زیست، سپاه ناحیه لنده و بسیجیان و جمعی از مسئولین اجرایی شد و شرکت کنندگان در این پویش مردمی نیز گونه‌های بلوط و بادام وحشی کاشتند.

ذبیح الله محمدی گفت: این اقدام در راستای احیای جنگل های بلوط و همزمان در 11استان حوزه زاگرس اجرایی شده است.

رئیس اداره منابع طبیعی شهرستان لنده گفت: تلاش برای احیا جنگل ها و حفظ و حراست از آن ها وظیفه همه مردم است.

تصاویر تکمیلی در زیر آمده است:

 

 

تصاویر تکمیلی: 

نظرات کاربران

https://eitaa.com/khabarlendehe
http://khabarlendeh.ir
http://khabarlendeh.ir/node/83675
http://sapp.ir/khabarlendeh