آخرین اخبار

17. مهر 1401 - 12:57
یکی از راه های توسعه متوازن در شهرها، ایجاد بسترهای لازم در ورودی شهرها است که این مهم چندماه پیش در ورودی لنده آغاز شد اما بعد از گذشت مدتی متوقف شد.

به گزارش خبرلنده، باتوجه به شیب جاده ای ورودی لنده و حادثه خیز بودن این نقطه مسئولان استانی و شهرستانی بحث ساماندهی و رفع حادثه خیز بودن آن را سال گذشته در دستورکار جدی شهرداری و راهداری قرار دادند که این مهم نیز در سفر معاون امور عمرانی استاندار کلنگ زنی شد.

بعد از یک پروسه چندین ماه این پروژه با بیل مکانیکی اداره راهداری فعالیت خود را شروع کرد که خبر آن را می توانید در( اینجا) بخوانید ولی متاسفانه بعد از چندین ماه این پروژه متوقف شد.

رئیس اداره راهداری شهرستان لنده در گفت وگو با خبرنگار این پایگاه خبری در خصوص چگونگی تعطیلی این پروژه گفت: از همان ابتدا اداره راهداری شهرستان با پیگیری و مساعدت مدیرکل اقدام به استقرار یک دستگاه بیل مکانیکی در ورودی شهرلنده کرده است و اقدام به پیکور و خاکبرداری کرده است.

اسماعیل احمدی گفت: در ادامه نیز تا چندین روز بیل مکانیکی بازگشایی خوبی در ابتدایی مسیر را آغاز کرد و شهرداری نیز همکاری خوبی داشت  ولی نیازمند حضور کامیون زیادی برای انتقال سنگ و خاک از ورودی شهربود.

وی گفت: در ادامه کار متاسفانه شهرداری همکاری لازم را برای تامین کامیون و انتقال سنگ و خاک از ورودی نداشته و با پیگیری های صورت گرفته نیز راه به جایی نبردیم و مجبور شدیم بیل مکانیکی را به استان جهت ادامه فعالیت خود منتقل کنیم.

رئیس اداره راهداری شهرستان لنده گفت: آنچه وظیفه راهداری بود را اجرایی کردیم ولی انتظار داشتیم که شهرداری در ادامه کار ما را نیز همراهی کند.

تصاویر تکمیلی در زیر آمده است:

 
---
---
---
---
---
---

 

نظرات کاربران

http://khabarlendeh.ir
https://eitaa.com/khabarlendehe
http://sapp.ir/khabarlendeh
http://khabarlendeh.ir/news/83674/%D8%A7%D9%88%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%B4%D8%B1%D8%B9%DB%8C-%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%87
http://khabarlendeh.ir/node/83675