آخرین اخبار

15. فروردين 1395 - 17:06
هنوز حاجی فیروز، در گچساران نوروزی اش را نگرفته که بوی پولهای ارتشاء و اختلاس او را تا دم در شهرداری گچساران برد. پرونده اختلاسی که در اسفندماه دمل چرکین خود را باز کرد تا ردپای مسئولان شهرداری و شورای شهر را به میز محاکمه بکشاند، پرونده ای که در سال جدید هنوز نهایی نشده است و حاجی فیروز همچنان از رو سیاهی بعضی ماتش برده است.

به گزارش  خبرلنده  به نقل از روابط عمومی دادگستری کل استان و بنا به گزارش ارسالی از دادستانی شهرستان گچساران، تا کنون23 نفر از جمله مسئول وقت محاسبه عوارض شهرداری گچساران، مسئول درآمدهای شهرداری و عضو شورای این شهر به عنوان متهم اول تا سوم  پرونده اختلاس شناخته شدند.

22 هزار و 500 فقره پرونده موجود در بایگانی واحد شهرسازی شهرداری گچساران توسط بازرسی استان بررسی شد، در این بررسی،مشخص شد باند قدرتمندی در شهرداری گچساران با همدستی دلالان، از کسانی که برای ساخت و ساز به این مجموعه مراجعه می کردند پول های کلان می گرفتند، بدون اینکه این مبلغ به حساب شهرداری واریز شود.

متهم ردیف اول پرونده ع .ت نیا کارشناس وقت محاسبه عوارض شهرداری فیش های جعلی را دریافت و با ترفندهای کامپیوتری و امضای رییس اداره تامین اجتماعی پرونده جعل می کرد.

متهم ردیف دوم وظیفه جمع اوری فیش های بانکی و کنترل آنها را به عهده داشت و با تایید فیش های جعلی وصدور برگ تاییدیه و استفاده از سند مجعول مبلغی را به جیب خود می ریخت.

ن.ف متهم ردیف سوم و عضو شواری شهر گچساران با استفاده از موقعیت خود در این رابطه و به صورت نامشروع مبلغی را دریافت می کرد.

برخی از کارکنان شهرداری گچساران  با همکاری هفت نفر دلال که خارج از مجموعه شهرداری گچساران هستند متهمان چهارم شناخته شدند. این افراد از متقاضیان  حق پروانه،  حق تمدید، حق تفکیک پایانکار و با استفاده از اسناد و فیش های جعلی و همچنین جعل تاییدیه شهرداری از مردم پول دریافت می کردند.

پنج نفر دیگر به عنوان متهمان ردیف پنجم شناخته شدند، این افراد فیش های جعلی را به شهرداری گچساران می بردند و با متهمان ردیف اول و دوم باند همکاری می کردند.

برآورد اولیه اختلاس هفت میلیارد ریال است که با توجه به بازگرداندن وجه مورد اختلاس به حساب شهرداری و پرداخت ضرر، در پنجم اسفندماه گذشته قراربازداشت موقت ن ،ف و میم به قرار وثیقه دو میلیارد و  500 میلیون ریال تبدیل شد و هر دونفر به طور موقت از زندان آزاد شدند، همچنین ع ، ت. نیا و الف. الف با همین مبلغ شش روز مانده با سال جدید آزاد شدند.

بنا به این گزارش آقای ت مبلغ یک میلیارد و 598 میلیون ریال، آقای ن. ف 917میلیون ریال، نفر سوم یک میلیارد و855 میلیون ریال و آقای م نارگ 679 میلیون ریال اختلاس کردند و این در حالی است که پرونده همچنان در دست پیگیری است.

نظرات کاربران

http://khabarlendeh.ir
https://eitaa.com/khabarlendehe
http://sapp.ir/khabarlendeh
http://khabarlendeh.ir/news/83674/%D8%A7%D9%88%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%B4%D8%B1%D8%B9%DB%8C-%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%87
http://khabarlendeh.ir/node/83675