آخرین اخبار

7. آبان 1400 - 12:11
پس از بازدید دادستان و فرمانده سپاه لنده صورت گرفت:
اجرای عملیات آسفالت روستای "مورجن"بخش موگرمون+تصاویر
پس از گذشت یک هفته از بازید دادستان وفرمانده سپاه ناحیه لنده از وضعیت جاده روستای مورجن و نگرانی مردم، عملیات اجرایی روکش آسفالت به همت بنیاد علوی و راهداری شهرستان آغاز شد.

به گزارش خبرلنده، در پی بازدید یک هفته پیش دادستان وفرمانده سپاه ناحیه لنده از وضعیت جاده ارتباطی روستای مورجن در بخش موگرمون و اظهار نگرانی مردم، عملیات اجرایی روکش آسفالت به همت بنیاد علوی و راهداری شهرستان آغاز شد.

اسماعیل احمدی رئیس اداره راهداری شهرستان لنده در گفت و گو با خبرنگار این پایگاه خبری گفت: پس از زیر سازی و احداث ابنیه فنی جاده روستایی مورجن پس از قیر پاشی و تاخیر دو هفته ای عملیات اجرایی روکش آسفالت این روستا آغاز شد.

وی افزود: این جاده روستایی با همکاری خوب بنیادعلوی و راهداری شهرستان لنده به طول 600متر اجرایی شده است و این در حالی است که جاده ارتباطی روستای دوک نیز به طور کامل آسفالت شده است.

تصاویر تکمیلی در زیر آمده است:

---
---
---
---
---
---
---

 

نظرات کاربران

http://khabarlendeh.ir
https://eitaa.com/khabarlendehe
http://sapp.ir/khabarlendeh
http://khabarlendeh.ir/news/83674/%D8%A7%D9%88%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%B4%D8%B1%D8%B9%DB%8C-%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%87
http://khabarlendeh.ir/node/83675