آخرین اخبار

23. تير 1401 - 8:05
رئیس اداره راهداری شهرستان لنده از بازسازی و ایمن سازی جاده ارتباطی روستاهای اتشگاه در بخش مرکزی این شهرستان خبرداد.

اسماعیل احمدی در گفت وگو با خبرنگار پایگاه  خبرلنده، با اشاره به ضرورت بازگشایی و ایمن سازی جاده ها برای فصل زمستان گفت: در راستای تدابیر صورت گرفته و به منظور پیشگیری از حوادث احتمالی بحث بازگشایی و تعریض جاده های روستایی تا قبل از شروع فصل بازندگی در دستور کار است.

رئیس اداره راهداری شهرستان لنده گفت:به همین منظور امروز نیز بحث بازگشایی و ایمن سازی جاده ارتباطی روستاهای آتشگاه سفلی؛ علیا و وسطی از توابع بخش مرکزی شهرستان لنده در دستورکار گرفت و با یک دستگاه لودرعملیات بازگشایی صورت گرفت.

وی تاکیدکرد: در سال گذشته شرکت گازبرای انتقال خط لوله سراسری اقدام به تخریب بخشی از دیواره کوه مشرف بر جاده کرده بود که پس از بارندگی باعث انسداد بخشی از جاده شده بود که امروز نیز به طول کامل ضمن ایمن سازی بحث تعریض جاده نیز در دستورکار قرارگرفت.

تصاویر تکمیلی در زیر آمده است:

---
---
---
---

نظرات کاربران

http://khabarlendeh.ir
https://eitaa.com/khabarlendehe
http://sapp.ir/khabarlendeh
http://khabarlendeh.ir/news/83674/%D8%A7%D9%88%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%B4%D8%B1%D8%B9%DB%8C-%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%87
http://khabarlendeh.ir/node/83675