آخرین اخبار

4. مرداد 1401 - 8:38
فرماندار شهرستان لنده به منظور همفکری و مشورت با معتمدین و متنفذین دیدار و گفت وگو کرد.

به گزارش خبرلنده، ابتدا تعدادی از حاضرین در جلسه به بیان مشکلات و راهکارها پرداختند و در ادامه فرماندار به بیان مشکلات شهرستان، اقدامات انجام شده و همچنین شرم برخی از سرفصل های کمیته برنامه ریزی پرداخت و به سوالات مطرح شده نیز پاسخ داد.

تصاویر تکمیلی

 

نظرات کاربران

http://khabarlendeh.ir
https://eitaa.com/khabarlendehe
http://sapp.ir/khabarlendeh
http://khabarlendeh.ir/news/83674/%D8%A7%D9%88%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%B4%D8%B1%D8%B9%DB%8C-%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%87
http://khabarlendeh.ir/node/83675