آخرین اخبار

24. آبان 1401 - 20:42
یکی از تاثیرگذارترین برنامه های که در حوزه آموزش وپررو ش شهرستان لنده در راستای نشاط روحی و اجتماعی دانش آموزان شکل گرفت اجرای همایش دهه هشتادی ها و نودی ها است.

به گزارش خبرلنده، یکی از تاثیرگذارترین برنامه های که در حوزه آموزش وپررو ش شهرستان لنده در راستای نشاط روحی و اجتماعی دانش آموزان شکل گرفت اجرای همایش دهه هشتادی ها و نودی ها با اجرای طرح ملی صبحانه سالم در مدارس است.

معاون امور تربیتی اداره آموزش وپرورش شهرستان لنده در گفت و گو با خبرنگار این پایگاه خبری گفت: طرح ملی نشاط اجتماعی و روحی دانش آموزان و برگزاری طرح صبحانه سالم از طرح های خیلی مهم در آموزش وپرورش است که با همراهی و همکاری خوب والدین و مدیران مدارس در حال برگزاری است.

سید علی اصغر خرمی گفت: این طرح امروز در دبستان سعدی با حضور والدین و دانش آموزان همراه با اجرای برنامه صبحانه سالم و برنامه های شاد و ورزشی در راستای توجه به نشاط فردی و اجتماعی دانش آموزان برگزارشد.

وی تاکیدکرد: حضور والدین و دانش آموزان در برنامه صبحانه سالم و ایجاد یک همبستگی بین دانش آموزان و اولیا و معلمین می تواند تاثیرات بسیار بالایی در راستای آرامش بخشی و افزایش سطح آموزشی و پرورشی دانش آموزان داشته باشد.

معاون اداره آموزش و پرروش شهرستان لنده گفت: شناسایی استعدادهای دانش آموزان در رشته های مختلف فرهنگی، ورزشی و علمی از جمله دستاوردهای این مهم در اجرای این طرح است.

خرمی گفت: بازی معلمین و دانش آموزان با همدیگر در یک فضای شاد همراه با نشاط دانش آموزان از جمله تاثیرات خیلی خوب در ایجاد فضای دوستی بین معلم و دانش آموزان ایجاد خواهد کرد.

تصاویر تکمیلی درزیر آمده است:

---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---

نظرات کاربران

http://khabarlendeh.ir
https://eitaa.com/khabarlendehe
http://sapp.ir/khabarlendeh
http://khabarlendeh.ir/news/83674/%D8%A7%D9%88%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%B4%D8%B1%D8%B9%DB%8C-%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%87
http://khabarlendeh.ir/node/83675