تب‌های اولیه

1-خیلی عالی
8% (12 رای)
2-خیلی خوب
7% (11 رای)
3-ضعیف
27% (40 رای)
4-خیلی ضعیف
57% (85 رای)
تمام آرا: 148