تب‌های اولیه

1-خیلی عالی
7% (7 رای)
2-خیلی خوب
8% (9 رای)
3-ضعیف
29% (31 رای)
4-خیلی ضعیف
56% (59 رای)
تمام آرا: 106