تب‌های اولیه

1-خیلی عالی
7% (10 رای)
2-خیلی خوب
8% (11 رای)
3-ضعیف
27% (39 رای)
4-خیلی ضعیف
58% (83 رای)
تمام آرا: 143