تب‌های اولیه

1-خیلی عالی
8% (12 رای)
2-خیلی خوب
8% (12 رای)
3-ضعیف
26% (40 رای)
4-خیلی ضعیف
58% (88 رای)
تمام آرا: 152