تب‌های اولیه

1- عالی
7% (15 رای)
2-خوب
10% (21 رای)
3-ضعیف
14% (30 رای)
4-خیلی ضعیف
68% (142 رای)
تمام آرا: 208