تب‌های اولیه

1- عالی
8% (26 رای)
2-خوب
8% (27 رای)
3-ضعیف
16% (52 رای)
4-خیلی ضعیف
68% (224 رای)
تمام آرا: 329