تب‌های اولیه

اشتغال
42% (42 رای)
رفع محرومیت
21% (21 رای)
جلوگیری از سیاست بازی
10% (10 رای)
مبارزه با پارتی بازی
28% (28 رای)
تمام آرا: 101