تب‌های اولیه

اشتغال
42% (44 رای)
رفع محرومیت
20% (21 رای)
جلوگیری از سیاست بازی
10% (10 رای)
مبارزه با پارتی بازی
29% (30 رای)
تمام آرا: 105