تب‌های اولیه

اشتغال
41% (42 رای)
رفع محرومیت
21% (21 رای)
جلوگیری از سیاست بازی
10% (10 رای)
مبارزه با پارتی بازی
28% (29 رای)
تمام آرا: 102