تب‌های اولیه

1-خیلی خوب
6% (13 رای)
2-خوب
1% (2 رای)
3-ضعیف
6% (13 رای)
4-خیلی ضعیف
88% (204 رای)
تمام آرا: 232