تب‌های اولیه

1-خیلی خوب
5% (6 رای)
2-خوب
0% (0 رای)
3-ضعیف
8% (10 رای)
4-خیلی ضعیف
87% (111 رای)
تمام آرا: 127