تب‌های اولیه

1-خیلی خوب
19% (6 رای)
2-خوب
31% (10 رای)
3-ضعیف
16% (5 رای)
4-خیلی ضعیف
34% (11 رای)
تمام آرا: 32