تب‌های اولیه

1-خیلی خوب
18% (19 رای)
2-خوب
25% (27 رای)
3-ضعیف
14% (15 رای)
4-خیلی ضعیف
43% (46 رای)
تمام آرا: 107