تب‌های اولیه

1-خیلی خوب
12% (26 رای)
2-خوب
5% (12 رای)
3-ضعیف
16% (35 رای)
4-خیلی ضعیف
67% (148 رای)
تمام آرا: 221