تب‌های اولیه

1-خیلی خوب
15% (25 رای)
2-خوب
6% (11 رای)
3-ضعیف
14% (24 رای)
4-خیلی ضعیف
65% (110 رای)
تمام آرا: 170