تب‌های اولیه

1-خیلی خوب
17% (18 رای)
2-خوب
6% (6 رای)
3-ضعیف
19% (20 رای)
4-خیلی ضعیف
58% (62 رای)
تمام آرا: 106