آخرین اخبار

12. شهريور 1398 - 8:12
هیئت های عزاداری شهر لنده

به گزارش خبرلنده، معرفی هیئت های عزاداری شهرلنده در دهه اول ماه محرم.

 

تصاویر تکمیلی: 

نظرات کاربران

http://khabarlendeh.ir
https://eitaa.com/khabarlendehe
http://sapp.ir/khabarlendeh
http://khabarlendeh.ir/news/83674/%D8%A7%D9%88%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%B4%D8%B1%D8%B9%DB%8C-%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%87
http://khabarlendeh.ir/node/83675