تب‌های اولیه

خیلی خوب
5% (4 رای)
خوب
1% (1 رای)
ضعیف
11% (9 رای)
خیلی ضعیف
83% (70 رای)
تمام آرا: 84