نمایش 1 - 10 از 257
یادداشت:
شجاعتی بی نظیر و همتی جانانه در نبرد با این گونه اشرار مسلح، بر همگان ثابت کرد، که پلیس نیرویی خستگی ناپذیر است.
یادداشت:
اکنون مطابق آنچه آقای اژه‌ای می‌گوید علنی‌شدن دادگاه‌ها به‌نفع جامعه و دستگاه قضایی است. دستگاه قضا همان‌طور که باید در چهره عادلانه و رئوف خود بکوشد، باید چهره قاطع خود با مجرمان بزرگ را نشان دهد.
یادداشت:
هنوز هم در عصر جدید شاهد هلهله فتنه گرانی هستیم که می خواهند با هل هله وفتنه انگیزی دست از کید و دشمنی با فرزندان
یادداشت:
فلسفه وجودی حجاب در جامعه به عنوان تضمین کننده امنیت و آرامش روحی و روانی جامعه و عاملی برای مصونیت بخشی به مقام زن است.
یادداشت:
همان هایی که برجام را فتح الفتوح نام نهادندو ارز ۴۲۰۰ تومانی که مبدا رانت و فساد بود را بزرگترین دستاورد می دانستند،امروز از جراجی بزرگ اقتصادی دولت نگرانند.
یک سرود و هزاران پیام:
«سلام فرمانده»از نسلی خبر می دهد که بیش از گذشته،تشنه ی ظهورِ موعود است؛نسلی که به یُمن «آگاهی» ،«اراده» و «آمادگیِ» خود،تحقق وعده ی الهی را به چشم خواهد دید.
یادداشت:
سالهاست در میان شان حجاب و عفاف رنگ‌ باخته، سالهاست زندگی های شخصی سست و بی پایه شان نقل رسانه هاست.
یادداشت:
قطعا تنها کشوری که در 70سال گذشته در جهان توانست به طور مستقیم پایگاه های امریکایی را هدف قرار دهدجمهوری اسلامی ایران بوده است که هیمنه پوشالی قدرت امریکا را نه تنها در منطقه بلکه در جهان درهم کوبید.
هیچ گونه کارخانه و کارگاه تولیدی قابل توجه در سطح شهرستان لنده وجود ندارد و این ضمن ترویج فقر باعث می‌شود تا ماهانه تعدادی از فرزندان این منطقه به خاطر مخاطرات کارگری در استان‌های خوزستان، بوشهر و فارس جان خود را از دست دهند و تحسر و تأثر همیشگی برا خانواده و همشهریان باقی بماند.
یادداشت:
توسعه و افزایش تعداد مراکز واکسیناسیون و حتی ورود چنده میلیون دز واکسن به کشور در مدت کمی از روی کار آمدن دولت به خودی خود امید را در دل های خسته از وعده های گره خورده به برجام را زنده کرده است.

صفحه‌ها