نمایش 1 - 5 از 5
یادداشت/
با نگاهی به عملکرد مدیریت ورزش و جوانان استان کهگیلویه وبویراحمد شاهد دمیدن روح تازه در کالبد بی‌جان ورزش هستیم.
 خبرلنده,استخر شنا,لطف الله آهنجان,دولت سابق,تدبیر و امید,لنده
یاداشت:
مسولین پاسخ دهند ؛ چرا و با کدام تدبیر این نعمت از مردم گرفته شده است؟ و راز و رمز تعطیلی این مکان ورزشی و مورد علاقه ی مردم چیست؟
محققان و مربیان معتقدند که اساسی‌ترین هدف تعلیم و تربیت کمک به رشد و شکوفایی کامل‌ترین استعدادهای کودکان است. توسعه‌ی ابعاد مختلف رشد جسمانی، روانی و فکری کودکان و نوجوانان به وسیله‌ی فعالیت‌های بدنی امکان‌پذیر است.
حافظه, یادگیری, خبرلنده, فعالیت جسمانی, دانشگاه شهید چمران اهواز, پیروز درخواه, سلول های عصبی
یادداشت:
عملکرد طبیعی یادگیری و حافظه فضایی که در اثر استرس دچار اختلال می شود، ممکن است وابسته به فعالیت جسمانی باشد.
جاي خالي جوانان در ادارات ورزش و جوانان
يادداشت:
ساماندهي امور جوانان يكي از مهمترين مولفه هاي ورزشي است كه بعد از ادغام سازمان تربيت بدني با سازمان ملي جوانان سازماني متشكل از اين دو به نام سازمان ورزش و جوانان شكل گرفت كه متاسفانه طي اين چند سال به ورزش توجه بيشتري شده است تا ساماندهي امور جوانان.