نمایش 1 - 10 از 10
یه قدم مانده به صبح
حماسه را دلیری و دلاوری، شجاعت، شوق، غیرت، قدرت، نیرومندی، تعصب و هواخواهی تعریف می‌کنند و آرشیو ملت ما پر است از حماسه‌های گوناگون صحنه‌های جنگ تا هنر و ورزش و ...
یادداشت:
چندسالی است که تغییر نام استان کهگیلویه وبویراحمد بر سرزبان ها افتاده است و موافقت ها و مخالفت های شدیدی در خصوص تغییر نام این استان در جوامع مختلف مورد نقد و بررسی قرار می گیرد.
اگر زنجیره "بیکاری>> ارتکاب خلاف>> صدور رای دادگاه بر علیه متخلف>> نارضایتی از برقراری عدالت" در همان ابتدای امر شکسته شود، بهتر است یا اینکه همه موضوعات را در زنجیر آخری زنجیره ببینیم؟
یادداشت:
گاهی یک عمل ساده می تواند جان یک انسان را به مخاطره بیاندازد و گاهی هم می تواند نجات گر آن باشد ولی سال های سال است که دیگر از بی تدبیری مسئولان کارد به استخوان جوانان شهرستان لنده رسیده است.
یادداشت:
امروزه همه مسئولان به خوبی می دانند که مهمترین سرمایه این کشور همین جوانانی هستند که هنوز بعد از 37 سال از انقلاب برنامه ریزی می کنند و هیچ خروجی از آن بیرون نمی آید و بی برنامگی مسئولان شهرستان لنده بر جوانان گواه این ادعا است.
یادداشت/
با نگاهی به عملکرد مدیریت ورزش و جوانان استان کهگیلویه وبویراحمد شاهد دمیدن روح تازه در کالبد بی‌جان ورزش هستیم.
 خبرلنده,استخر شنا,لطف الله آهنجان,دولت سابق,تدبیر و امید,لنده
یاداشت:
مسولین پاسخ دهند ؛ چرا و با کدام تدبیر این نعمت از مردم گرفته شده است؟ و راز و رمز تعطیلی این مکان ورزشی و مورد علاقه ی مردم چیست؟
محققان و مربیان معتقدند که اساسی‌ترین هدف تعلیم و تربیت کمک به رشد و شکوفایی کامل‌ترین استعدادهای کودکان است. توسعه‌ی ابعاد مختلف رشد جسمانی، روانی و فکری کودکان و نوجوانان به وسیله‌ی فعالیت‌های بدنی امکان‌پذیر است.
حافظه, یادگیری, خبرلنده, فعالیت جسمانی, دانشگاه شهید چمران اهواز, پیروز درخواه, سلول های عصبی
یادداشت:
عملکرد طبیعی یادگیری و حافظه فضایی که در اثر استرس دچار اختلال می شود، ممکن است وابسته به فعالیت جسمانی باشد.
جاي خالي جوانان در ادارات ورزش و جوانان
يادداشت:
ساماندهي امور جوانان يكي از مهمترين مولفه هاي ورزشي است كه بعد از ادغام سازمان تربيت بدني با سازمان ملي جوانان سازماني متشكل از اين دو به نام سازمان ورزش و جوانان شكل گرفت كه متاسفانه طي اين چند سال به ورزش توجه بيشتري شده است تا ساماندهي امور جوانان.