نمایش 1 - 10 از 34
یادداشت:
امروزه سبک و سیاق اعتیاد با پیشرفت تکنولوژی و فناوری اطلاعات تغییرات اساسی به خود گرفته است که اعتیاد به اینترنت به شکل های مختلف تغییرکرده است.
وقتی شهر14هزارنفری بحران را پشت سر می گذارد:
بحران آب یک مسئله جهانی است که به تبع این بحران کشور ایران و استان های جنوبی و دارای آب و هوای گرم و خشک کشور بیشتر درگیراین پدیده هستند که این پدیده به خصوص تنش آبی در برخی استان ها باعث جیره بندی آب شده است.
یادداشت:
یکی از زیباترین آموزه‌های دینی که هماهنگ با فطرت انسان هاست رعایت پوشش کامل می‌باشد که این پوشش با رعایت حجاب فاطمی در جامعه فراگیرتر می شود.
یادداشت:
استان کهگیلویه و بویراحمد در سالیان اخیر، 100 درصد مساحت و جمعیت ، تحت تأثیر خشکسالی های شدید و بسیار شدید قرار گرفته اند، بطوریکه میتوان سال جاری را بحرانی ترین سال در چند دهه اخیر در استان دانست.
یه قدم مانده به صبح
حماسه را دلیری و دلاوری، شجاعت، شوق، غیرت، قدرت، نیرومندی، تعصب و هواخواهی تعریف می‌کنند و آرشیو ملت ما پر است از حماسه‌های گوناگون صحنه‌های جنگ تا هنر و ورزش و ...
یادداشت:
امروزه هیچ کس نمی تواند به نقش بی بدیل فضای مجازی که به حق جایگزین خیلی از ارزش ها در زندگی روزمره ما شده است بی تفاوت باشد چرا که عده ای به تعبیرمقام معظم رهبری در این فضا نفس می کشند.
یادداشت:
چندسالی است که تغییر نام استان کهگیلویه وبویراحمد بر سرزبان ها افتاده است و موافقت ها و مخالفت های شدیدی در خصوص تغییر نام این استان در جوامع مختلف مورد نقد و بررسی قرار می گیرد.
یادداشت:
اگر اخلاق در بدنه فرسوده مدیریت استان باشد ، باید با دیدن این همه بدبختی هایی که دراستان وجود دارد، قید بودن را به رفتن بزنند. مرا با آنکه مهری در این تدبیر بود، ولی عهدی است با دلم. کاش این حرف مدیران ما بود.
یادداشت:
بررسی و تحلیل چگونگی و نحوه آغاز حکومت ها و انقلاب ها برای هر گروه و ملتی از جهات بسیاری حائز اهمیت بوده و در طول تاریخ جهان چه پیش و چه پس از اسلام در زمانها و قلمروهای مختلف با اهداف خاص و تعیین شده خود با هر دین و مذهبی اقدام به انقلاب و دگرگونی و خواستار اصلاحات در سیاستهای نظام خود شدند.
به پاس تلاشهای مدیرکل فرهنگ و ارشاد:
دهبانی پور به جرات یکی از قوی ترین مدیران فرهنگ و ارشاد سالیان اخیر استان بوده است که توانسته با نگاهی معتدل و فراجناحی به حوزه کاری خود متمرکز شود. شایسته نیست فردیکه تا کنون توانسته رضایت بسیاری از صاحبان قلم را جلب کرده به راحتی کنار گذاشته شود. آیا منطقی است که نظر هنرمندان در این خصوص دیده نشود؟

صفحه‌ها