پربحث ترین مطالب

آخرین اخبار

پربازدیدها

5. آذر 1397 - 9:31
بسیج ونقش آن در مهار تهدیدات
نویسنده: 
محسن رحمانی پور
بسیج مدرسه عشق ومکتب شاهدان وشهیدان گمنامی است که پیروانش بر گلدسته های ان اذان شهادت ورشادت سرداده اند وانجاییکه ان امام عارفان در پیامشون به بسیجان می فرمایند من دست یکایک شما پیشگامان رهایی را می بوسم وبر این بوسه افتخار می کنم زیرا که در این دنیا افتخارم اینستکه خود بسیجی ام .

به گزارش خبرلنده، محسن رحمانی از فعالین فرهنگی شهرستان لنده در یادداشتی به نقش بسیج در جامعه اشاره کرد و نوشت:هفته بسیج و با گذری به حوادث و وقایع انقلاب اسلامی در چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در می یابیم که شناسنامه بسیج همان شناسنامه انقلاب اسلامی است دراهمیت بسیج وتشکیل ان در ۵ اذر سال ۵۸ یعنی درهمان اغازانقلاب اسلامی  ان امام عزیز که همه حوادث وتهدیدات انقلاب را پیش بینی کرده بود فرمان این شجره طیبه را صادر وبر تشکیل ارتش بیست میلیونی تاکید می کرد.

بانگاهی به سخنان وبیانات ان مردبزرگ وروشن ضمیر دراهمیت بسیج وبسیجی تشکیل این نیروی عظیم مردمی گوشزدو  انجا که می فرمایند بسیج لشکر مخلص خداست  که دفتر تشکیل ان را همه مجاهدان از اولین تا اخرین امضا نمودند .

بسیج مدرسه عشق ومکتب شاهدان وشهیدان گمنامی است که پیروانش بر گلدسته های ان اذان شهادت ورشادت سرداده اند وانجاییکه ان امام عارفان در پیامشون به بسیجان می فرمایند من دست یکایک شما پیشگامان رهایی را می بوسم وبر این بوسه افتخار می کنم زیرا که در این دنیا افتخارم اینستکه خود بسیجی ام .

امام در طول سالهای عمر با برکت خود ازبهترین وجامعترین کلمات در وصف بسیج وبسیجیان استفاده کرده  وجانشین خلف صالح ایشان همواره استمرار انقلاب اسلامی را در راستای استمرار حرکت بسیج دانسته وفرمودند بسیج یک تشکل نیست یک فرهنگ است یک تفکر است درجایی فرمودند بسیج یعنی علی (ع) که تمام وجودش وقف اسلام بود واین نشان دهنده ان است که نظام اسلامی واستمرار ان مدیون بسیج وتفکر وفرهنگ بسیج است .

با نگاهی به تاریخ حوادث وتوطئه های که در طول این سالها ازناحیه استکبار واذناب ونوکران حلقه به گوشش متوجه انقلاب اسلامی بوده است همه انها با حضور بسیج به شکست انجامیده وامروز تمامی دنیای ظلم وتعدی که مظهر بارز ان امریکا واسرائیل است ازبسیج وبسیجی کینه های عمیق دارند زیرا که در هر عرصه ای توطئه ای طراحی کردند با حضور بسیح وتفکر بسیج به شکست انجامید ومسولین وبرنامه ریزان  اگر ازتفکر بسیج فاصله بگیرند قطعا دردامن امریکا گرفتار خواهندشد واین وعده ای است که امام بصیر واگاه ما فرمودند -اگر مسولین نظام اسلامی از شما بسیجیان غافل شوند در اتش دوزخ الهی خواهند سوخت .

امروز مقابله با استکبار در همه ابعاد از ماموریتهای بسیج است -هوشیاری -دشمن شناسی -بصیرت واگاهی -شناخت ترفندهای دشمنان در همه ابعاد -غافل نبودن از کید دشمنان - تبعیت از فرامین رهبری -حضوردرهمه عرصه ها وشناخت فتنه ها وتحلیل درست از حوادث واتفاقات دنیای پر تلاطم امروز از مشخصه وماموریتهای بسیج است .

برمسولین ما واجب است قدر ومنزلت بسیج را بدانند که امنیت وارامش امروز مدیون تفکر وفرهنگ بسیج است -یاد ونام امام (ره) پدر همه بسیجان وجان بر کفان بسیج وهمه شهدا وایثارگران را در هفته بسیج گرامی می داریم وبرای رهبری انقلاب فرمانده بسیجیان واستمرار دهنده انقلاب اسلامی در سراسر دنیا را از خداوند منان خواستاریم.

انتهای پیام

نظرات کاربران

http://khabarlendeh.ir
https://eitaa.com/khabarlendehe
http://sapp.ir/khabarlendeh
http://khabarlendeh.ir/news/83674/%D8%A7%D9%88%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%B4%D8%B1%D8%B9%DB%8C-%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%87
http://khabarlendeh.ir/node/83675
پایگاه خبری تحلیلی صبح زاگرس