آخرین اخبار

9. تير 1400 - 14:29
یادداشت:
پدیده شوم سلفی تصادفات
نویسنده: 
سیداسماعیل میری
روزانه شاهد مرگ انسان‌های زیادی در حوادث رانندگی هستیم که بسیاری از خانواده‌ها شاهد و ناظر مرگ فرزندانشان در صحنه تصادف هستند که اثار و پیامدهای تماشای چنین صحنه های تا سال ها روح و روان آنان آزرده خاطر می کند.

به گزارش خبرلنده، سید فرشته میری از دانشجویان روانشناسی در یادداشتی نوشت:اگر گذری کوتاه به سبک زندگی انسان ها بیاندازیم به خوبی خواهیم دید که به نسبت رفاه طلبی خویش به دنبال توسعه بودند.

توسعه سریع اجتماعی، اقتصادی و ایجاد شهرهای جدید، توسعه روستاها و تغییر سریع الگو‌های زندگی بدون زیرساخت‌های فرهنگی و اجتماعی و از سویی فقدان پیش‌نیازهای ضروری برای پذیرش این تحولات، همگی موجب شده که میزان بروز حوادث عمدی و غیرعمدی و نهایتا تلفات انسانی و خسارات اجتماعی و روانی ناشی از آن افزایش پیدا کند و در حقیقت به یک مشکل جهانی تبدیل شود.

متاسفانه با وجود توسعه سریع شهرها فرهنگ استفاده از وسائط نقلیه به درستی همزمان با این توسعه هماهنگ نشده است و به نحوی می توان گفت از این توسعه نیز عقب مانده است و همین مسئله نیز باعث پیدایش مشکلات زیادی در حوزه های مختلف به خصوص متحمل شدن آثار زیانبار روحی و روانی در جامعه خواهد شد.

حوادث رانندگی بدون شک متاثر از رفتار راننده است و گاهی همین رفتارهای غیرقابل پیش بینی است که منجر به حوادث تلخی برای خود و سایر استفاده کنندگان از جاده ها را رقم می زند و باعث وارد شدن خسارات جانی و مالی به شهروندان خواهد شد.

جدای از خسارت های شدید مالی و جانی باید به پیامدها و آسیب های روحی و روانی تصادفات در خانواده و جامعه نیز به دقت توجه کرد چرا که آثار سوء یک تصادف می تواند باعث واردن شدن شک عصبی، اختلالات روانی، روان پریشی و لکنت زبان، فلج مغزی و هزاران آسیب دیگر روحی شود.

نا آگاهی برخی خانواده ها از رفتارهای فرزندان خود و گاها نیز سهل انگاری و بی توجهی باعث می شود یک خانواده، طایفه برای همیشه سیاه پوش و عزادار یک اشتباه کوچک فرد در هنگام رانندگی شود که باعث واردن شدن خسارات شدید روحی به تک تک اعضای خانواده و بستگان شود.

بنا براین اگر قوانین راهنمایی و رانندگی را از هم اکنون به فرزندانمان یادآوری کنیم و انان در این مسیر با قانونگرایی بزرگ کنیم هرگز شاهد اتفاقات تلخی همچون مرگ عزیزانمان نخواهیم بود.

بحث فرهنگ در تصادفات یکی آسیب های جدی در هنگام وقوع تصادف است که بیشترین آثار مخرب را می تواند بر تک تک اعضای جامعه بگذارد و آن هم فیلمبرداری و عکس گرفتن و گاها سلفی گرفتن از صحنه های تصادفات است که به شدت باعث وارد شدن آسیب های روحی و روانی برای همه اقشار جامعه است.

متاسفانه برخی ها با گرفتن این تصاویر به خصوص اجساد و زخمی ها تصادفات تنها کاری برای مصدومین و فوتی ها نکرده اند بلکه تمام اقشار جامعه را با به اشتراک گذاشتن این فیلم ها و تصاویر در فضای مجازی باعث آزار اجتماعی اقشار مختلف مردم نیز می شوند که این مهم نیازمند یک فرهنگ سازی عمومی است.

انتهای پیام

نظرات کاربران

http://khabarlendeh.ir
https://eitaa.com/khabarlendehe
http://sapp.ir/khabarlendeh
http://khabarlendeh.ir/news/83674/%D8%A7%D9%88%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%B4%D8%B1%D8%B9%DB%8C-%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%87
http://khabarlendeh.ir/node/83675