آخرین اخبار

1. بهمن 1400 - 18:31
در اقدامی جالب دانش آموزان کانون سلمان فارسی به همراه معلیمن و مسولان شورای شهر و شهرداری شهرلنده پارک شهید فهمیده روبروی کمیته امداد را پاکسازی کردند.

به گزارش خبرلنده، در اقدامی جالب دانش آموزان کانون سلمان فارسی به همراه معلیمن  و مسولان شورای شهر و شهرداری شهرلنده پارک شهید فهمیده روبروی کمیته امداد را پاکسازی کردند.

در این اقدام زیبا که به همت کانون فرهنگی و پرورشی سلمان فارسی و دبستان ابتدایی سمیه و بنت الهدای در راستای آموزش همگانی و ترویج فرهنگ حفظ محیط زیست و هوای پاک صورت گرفته است.

حضور اعضای شورای شهرلنده و سرپرست شهرداری در جمع دانش آموزان و معلمین نیز اقدام تاثیرگذارفرهنگی بود که نقش مهمی در توجه بیشتر اعضای شورای شهر به مباحث پارک ها نیز در آینده خواهد داشت.

تصاویر تکمیلی در زیر آمده است:

---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---

 

نظرات کاربران

http://khabarlendeh.ir
https://eitaa.com/khabarlendehe
http://sapp.ir/khabarlendeh
http://khabarlendeh.ir/news/83674/%D8%A7%D9%88%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%B4%D8%B1%D8%B9%DB%8C-%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%87
http://khabarlendeh.ir/node/83675