آخرین اخبار

13. آبان 1402 - 12:40
راهپیمایی دشمن شکن روز ملی مبارزه با استکبار جهانی با حضور پرشور مردم لنده برگزار شد.

به گزارش خبرلنده، راهپیمایی دشمن شکن روز ملی مبارزه با استکبار جهانی با حضور پرشور مردم لنده برگزار شد.

راهپیمایی دشمن شکن 13آبان در لنده
راهپیمایی دشمن شکن 13آبان در لنده
راهپیمایی دشمن شکن 13آبان در لنده
راهپیمایی دشمن شکن 13آبان در لنده
راهپیمایی دشمن شکن 13آبان در لنده
راهپیمایی دشمن شکن 13آبان در لنده
راهپیمایی دشمن شکن 13آبان در لنده
راهپیمایی دشمن شکن 13آبان در لنده
راهپیمایی دشمن شکن 13آبان در لنده
راهپیمایی دشمن شکن 13آبان در لنده

لینک کوتاه خبر

نظرات کاربران

http://khabarlendeh.ir
https://eitaa.com/khabarlendehe
http://sapp.ir/khabarlendeh
http://khabarlendeh.ir/news/83674/%D8%A7%D9%88%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%B4%D8%B1%D8%B9%DB%8C-%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%87
http://khabarlendeh.ir/node/83675